Ochotnicza Straż Pożarna w Szymbarku

Ochotnicza Straż Pożarna w Szymbarku została założona dnia 8 lutego 1956 roku na mocy protokołu z dnia 8 lutego 1956 roku zatwierdzonego przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szymbarku z podpisem i pieczęcią podłużną (po prawej stronie) Powiatowego Komendanta Straży w Gorlicach – Władysława Bajorka.

Przewodniczącym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szymbarku był Sylwester Ciślak, przewodniczącym zebrania na którym powołano do istnienia straż był Władysław Bąk – Kierownik Szkoły Podstawowej w Szymbarku. Pierwsze lista członków wynosiła 19 osób. Pierwszą remizą była podworska stajnia k/Zamku.

WAŻNE DATY:

26 czerwca 1988 roku I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

17 lipca 1994 roku otwarcie boksu i zaplecza socjalnego straży przy Wiejskim Domu Kultury oddanego do użytku 16 stycznia 1993 roku.

 


8 lutego 1996 roku głośne 40-lecie i artykuł w prasie „Tygodnik Gorlicki” nr 2 /z 22 marca 1996 r./.

1 czerwca 1998 roku poświęcenie sztandaru.

5 lutego 1999 roku śmierć Władysława Baka, założyciela OSP.

14 listopada 1999 roku poświęcenie nowego samochodu przez P. Wójt Zofię Masztafiak.

Listopad 2012 roku ufundowanie drugiego boksu i przekazanie go w ręce straży.

8 grudnia 2012 roku zakup drugiego samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego.

Starania OSP o wpis do systemu krajowego.

 
Baza samochodowa, sprzęt, rok otrzymania:

    2 boksy strażackie;
    STAR typ 244P – 1998 rok;
    VOLKSWAGEN TRANSPORTER – 2012 rok;
    motopompy – 4 sztuki;
    agregat oddymiający;
    agregat prądotwórczy.

 

Najważniejsze akcje ratownicze:

  • 7 maj 1985 roku – oberwanie chmury nad Szymbarkiem, niesiona pomoc mieszkańcom – Szymbark – Bajorek i Kamieniec;
  • 15 kwietnia 1988 roku – udział w gaszeniu pożaru w Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach;
  • pomoc niesiona powodzianom czerwiec/lipiec 2010 roku z uwzględnieniem akcji na terenie wsi Szymbark, gminy Gorlice oraz powiatu dąbrowskiego (podziękowanie Starosty Dąbrowskiego, Komendanta Powiatowego);
  • 2 sierpień 2004 roku groźny w skutkach pożar w gospodarstwie druha J. Cetnarowskiego i śmierć jego syna w płomieniach;
  • 14 marca 2003 roku druh Grzegorz Nowak ratuje kilkuletnie dziecko z topieli (w rzece Ropie);
  • 12 kwietnia 2011 roku – Bielanka – pomoc w akcji gaśniczej – płoną kurniki;
  • luty/marzec 2012 usuwanie zatorów lodowych na rzece Ropie

 

Działalność na rzecz środowiska lokalnego: sportowa, kulturalna, społeczna, religijna, itp.:

    1966 r – Sztafeta Tysiąclecia spod zamku, łącznie z LOK;

    1973 r - „Szymbarskie Wesele” - przedstawienie sceniczne;

    1987, 1988, 1989, 1990 przedstawienia o treści regionalnej, Jasełka z myślą o wkładzie własnym na budujący się Wiejski Dom Kultury i boks strażacki;

    1 września 1989 (50 lat tragicznego września);

    czerwiec 1995 r druhna Ewa Cetnarowska – obrona pracy mgr nt „Życie kulturalne Szymbarku w latach 1945 – 1995” jeden rozdział o straży;

    co drugi rok – strażackie wieńcowiny tradycyjne, konne zabezpieczanie trasy w czasie procesji bożociałowych;

    rok 2011, 2012 ołtarz strażacki w plenerze skansenu;

    bezpieczeństwo w czasie skansenowych imprez „Panorama Kultur” oraz Szkolnych Spotkań z tradycją;

    31 czerwiec Robert Makłowicz i Ewa Wachowicz w szymbarskim skansenie wśród strażaków

    8 luty 2006 rok – srebrny Jubileusz OSP;

    3 gruddnia 1996 – III Ogólnopolski Konkurs Kronik – wyróżnienie

    10 listopad 2000 rok – Kraków – dyplom za udział w konkursie Kronika woj. małopolskiego

    9 marca 202 roku – Brzezinka – dyplom za uczestnictwo w wojewódzkim Konkursie Kronik;

    18-20 września 2009 – Dowspuda – Kronika na liście laureatów Kronik XVI Ogólnopolskiego Kornkursu;

    21 września 2012 roku – II wyróżnienie w Wojew. Konkursie Kronik

    2009 r – udział w akcjach (w ciągu roku) Jubileuszu 650-lecia parafii

    15 sierpnia 2009 – I Festyn Parafialny

    2010 r – II Festyn Parafialny;

    2011 i 2012 r marzec i kwiecień – Festyn z cegiełką fantową, wszystkie dochody na renowację kościołka drewnianego św. Wojciecha

Skład zarządu:

Prezes: Jan Przybylski
Wiceprezes: Bogdan Wszołek
Naczelnik: Ryszard Glista
Zastępca naczelnika: Wojciech Wszołek, Rafał Przybylski
Skarbnik: Kazimierz Smołkowicz
Sekretarz: Jan Spólnik
Członek: Łukasz Przybylski, Łukasz Krupa
Gospodarz: Stanisław Koczwara

Aktualny skład jednostki:

Krystian Augustyn
Michał Augustyn
Bogusław Bigus
Andrzej Cetnarowski
Damian Cetnarowski
Józef Cetnarowski
Kazimierz Cetnarowski s.Eugeniusza
Kazimierz Cetnarowski
Paweł Cetnarowski
Piotr Cetnarowski
Piotr Cetnarowski s.Zygmunta
Wojciech Cetnarowski
Daniel Ciślak
Piotr Ciślak
Zbigniew Dudek
Ryszard Glista
Marek Górski
Tadeusz Górski
Krzysztof Gryboś
Mariusz Grzeszczuk
Bogdan Guzik
Emil Halczak
Piotr Koczwara
Stanisław Koczwara
Stanisław Krok
Łukasz Krupa
Marek Krupa
Paweł Krupa
Rafał Krupa
Stanisław Krupa
Andrzej Krzemiński
Adam Kukuła
Zenon Lewiński
Marek Machniewicz
Mieczysław Miarecki
Andrzej Mołda
Roman Myśliwy
Grzegorz Nowak
Ireneusz Nowak
Krzysztof Nowak
Wojciech Nowak
Łukasz Obrzut
Michał Obrzut
Paweł Gryboś
Paweł Padoł
Kacper Pogoda
Jan Przybylski
Łukasz Przybylski
Marcin Przybylski
Rafał Przybylski
Józef Ryzner
Bogdan Rzepiela
Emil Smołkowicz
Kazimierz Smołkowicz
Krzysztof Smołkowicz
Zdzisław Smołkowicz
Paweł Sokulski
Jan Spólnik
Edward Sztaba
Mateusz Sztaba
Paweł Świerz
Łukasz Świerz
Piotr Świerz
Jacek Stawiarz
Stanisław Wierzbicki
Tadeusz Wierzbicki
Zygmunt Wierzbicki
Bogdan Wszołek
Eligiusz Wszołek
Wojciech Wszołek
Dawid Zastępa
Roman Zastępa
Szymon Wszołek
Bogdan Cetnarowski
Kamil Cetnarowski
Mirosław Cetnarowski
Wojciech Matuszyk
Dominika Gubała
Ewelina Gurba
Karolina Krok
Justyna Nagoda
Agnieszka Obrzut
Joanna Padoł
Joanna Przybylska
Joanna Smołkowicz
Anna Szurek
Adrianna Wszołek
Paulina Zastępa
Justyna Koczwara

 

Zapraszamy na fanpage OSP Szymbark na Facebooku.

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Szymbarku pojawił się nowy wóz bojowy dla OSP Szymbark.

Zapraszamy do fotorelacji zrealizowanej przez OSP Szymbark.