Szkolnictwo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II

www.szkolawszymbarku.pl

Początki szkolnictwa w Szymbarku sięgają 1860 roku, kiedy z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. Marcelego Żabickiego, powstała niewielka, drewniana szkoła parafialna. Uczył w niej początkowo organista Franciszek Kwiatkowski, a od 1881 r. Franciszek Trześniowski (jego syn był starostą powiatu gorlickiego). W latach 1892 - 95 z inicjatywy Michała Przybylskiego, Jana Gubały i F. Trześniowskiego wzniesiono nową, murowaną szkołę, z dwiema salami lekcyjnymi i mieszkaniami dla nauczycieli. Powstanie szymbarskiej szkoły ludowej związane było z przeprowadzaną w autonomicznej Galicji, reformą szkolnictwa polskiego. W powiecie gorlickim takich placówek w 1897 r. było 43, a w 1910 r. już 70.

Burzliwy XX wiek sprawił, że budynek szkolny w Szymbarku usytuowany w pobliżu mostu na rzece Ropie (obecnie skład Okr. Dyr. Dróg Publicznych), był nie tylko miejscem nauki uczniów, ale również "gościł" żołnierzy czasów I i II wojny światowej. Stacjonowali tu Austriacy, Bośniacy, Węgrzy, Prusacy, żołnierze polscy, słowaccy i hitlerowscy. W szkole był szpital polowy, koszary, wreszcie skład amunicji, który uciekający w styczniu 1945 r., Niemcy wysadzili w powietrze. Społeczność wsi straciła w czasie wojny nie tylko budynek, ale także darzonego szacunkiem kierownika szkoły - Stanisława Stankowskiego. Ten żołnierz wojny 1920 i 1939 r. oraz członek ZWZ - AK, został aresztowany i zamordowany przez Gestapo w 1943 r.

Pierwszą powojenną dekadę placówka mieściła się z konieczności w pensjonacie "Perełka". W czerwcu 1956 r., za sprawą kierownika Władysława Bąka oddano do użytku aktualny budynek szkolny. Mieści się w nim obecnie szkoła podstawowa, przedszkole, a od niedawna także gimnazjum.

Na terenie szkoły działa również Samorządowe Przedszkole w Szymbarku.

Więcej informacji o szkole podstawowej na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym Facebook.

Dodatkowo przy Szkole Podstawowej w Szymbarku działają m.in. 4 DRUŻYNA HARCERSKA "GRYF" oraz zespół KANTYLENA.Źródło: Zespół Szkół w Szymbarku


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA

 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szymbarku funkcjonuje od 1976 roku, a swoją siedzibę znalazł w dworskich zabudowaniach z początku XX wieku. Dworek został zbudowany w latach 1906 - 1907. Jego fundatorami i właścicielami była rodzina państwa Groblewskich. Pierwotnie obiekt był budynkiem parterowym. W 1938 roku dobudowano piętro i w takiej formie budynek przetrwał do czasów obecnych. W 1945 r. w rezultacie reformy rolnej dworskie gospodarstwo zostało rozparcelowane i upaństwowione. W latach 1947-50 w dworku funkcjonowała szkoła rolnicza kształcąca młodzież z Szymbarku i okolicznych miejscowości. Przez następne dwa lata dworek użytkowany był jako dom turnusowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Organizowano w nim pobyty zdrowotne oraz kolonie letnie i zimowe dla dzieci.

W 1952 r. w dworku rozpoczął działalność Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych. Na sześciotygodniowe turnusy kierowane były dzieci po przebytych chorobach, z niedoborami wagi i wzrostu. Podczas pobytu dzieci odpoczywały i nabierały sił, a jednocześnie uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych. Działalność Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych trwała do 1976 roku.

  • 1 września 1976 r. powołano do życia naszą szkołę wraz z internatem. Placówka nosiła początkowo nazwę Specjalny Zakład Wychowawczy.
  • 3 czerwca 1978 decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu Specjalnemu Zakładowi Wychowawczemu w Szymbarku nadano imię Janusza Korczaka. Podczas uroczystości w parku otaczającym dworek odsłonięto popiersie patrona
  • 17 kwietnia 1984 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania w sprawie zasad organizacji kształcenia specjalnego, Specjalny Zakład Wychowawczy im Janusza Korczaka w Szymbarku uzyskał status i miano Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  • W grudniu 1988 r. przekazano do użytku nowy internat, do którego przeniesiono wszystkie dzieci i pracowników, a dworek wyłączono z użytku. W latach 1989-95 przeprowadzono w nim remont generalny, a w listopadzie 1995 r. znowu zatętnił życiem. W nowocześnie urządzonym wnętrzu usytuowano pomieszczenia, które bez większych zmian użytkujemy po dzień dzisiejszy.
  • 17 czerwca 2004 roku nadano Ośrodkowi Pamiątkowy Medal im. Janusza Korczaka. Decyzję o odznaczeniu Ośrodka podjęło Międzynarodowe Stowarzyszenie im J Korczaka. Medal przyznawany jest za „zasługi w propagowaniu i kontynuowaniu nieprzemijających wartości pedagogicznych i społeczno – moralnych głoszonych i realizowanych przez Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita)”.
  • W roku szkolnym 1999/2000 do istniejącej Szkoły Podstawowej dołączono Gimnazjum, a w roku szkolnym 2002/2003 utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną.

Źródło i foto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Szymbarku