Cmentarze wojenne

Kompletną listę cmentarzy wojennych z I Wojny Światowej można znaleźć na stronie internetowej CMENTARZE.1WOJNA.PL

 

Cmentarz nr 73 - Szymbark Łęgi

Projektował Hans Mayr. Pochowano na nim 46 Austriaków, 28 Niemców i 5 Rosjan. Obecnie obiekt ten po remoncie tylko z grubsza upodobniono do pierwowzoru. Stało się tak gdyż jeszcze w latach 70-tych był praktycznie zrównany z ziemią i przy remoncie nie można się było oprzeć na pozostałościach a przy tym brak było oryginalnych planów. Ponadto prawdopodobnie przez dawny teren cmentarza prowadzi obecna droga biegnąca wzdłuż boku ogrodzonego płotkiem. Na skandal zakrawa fakt iż postumentów z fragmentami krzyży użyto do wzmocnienia krawędzi nowej drogi. Tak więc przy zwiedzaniu należy pamiętać że zarówno ogólny zarys jak i rozmieszczenie nowych krzyży jest umowne. Ogólne wrażenie można było poprawić wykonując przynajmniej typowy krzyż pomnikowy solidnie - ten który jest obecnie raczej tylko markuje oryginał. Zwraca uwagę kilka nietypowych dla tego Okręgu cmentarnego tabliczek imiennych (żeliwne, odlewane), wyłącznie na grobach "Niemców" (polskie nazwiska). Do cmentarza , od drogi Nowy Sącz -Gorlice doprowadzają nas znaki szlaku czarno-białego. Ponadto na dole przy drodze stoi austriacki betonowy słup z tablicą informacyjną.

 

Cmentarz nr 74 - Szymbark Centrum

Projektował Hans Mayr. Jest to kwatera wydzielona z cmentarza wiejskiego parami rur rozciągniętymi pomiędzy odcinkami betonowego muru. Z lewej strony , a także od góry cmentarz jest ogrodzony pełnym murem gdyż pierwotnie znajdował się on w narożniku. Obecnie także od góry otaczają go nowe pochówki. Obiekt jest w dobrym stanie, krzyże nagrobne i betonowe stele z żeliwnymi tablicami stoją na swoich miejscach. Zwraca uwagę wysoki krzyż pomnikowy wykonany z rur prawdopodobnie już w okresie niepodległości (w całym Okręgu III Hans Mayr użył typowych krzyży drewnianych, podobnie i na tym cmentarzu) na co wskazywałoby przykrycie go oryginalną obróbką blacharską pochodzącą z krzyża drewnianego. Teren kwatery na której spoczywa 16 Austriaków i 21 Niemców ocieniają drzewa zasadzone jeszcze przez budowniczych. Zwraca uwagę pomnik (po prawej od wejścia) na miejscu pochówku polskich żołnierzy Września 1939, oraz oryginalna bramka wejściowa z wygiętych rur. Ponadto na cmentarzu jeden nagrobek posiada nietypowy krzyż wykonany z płaskownika. Praktycznie pod mur tej kwatery można podjechać samochodem. W tym celu należy po minięciu parkingu przed szkołą w Szymbarku i po pierwszym zakręcie w prawo (kierunek jazdy :Gorlice-N.Sącz), skręcić ponownie w prawo w zjazd 2 wiejskich dróg gruntowych, z których lewą kierujemy się ostro pod górę. Po zakręcie w prawo już widzimy mur kwatery wojskowej, oraz kaplicę cmentarną koło której jest górna brama wejściowa na cmentarz. Na drogę tę wskazuje dokładnie czubek strzałki na mapce położenia cmentarza w przewodniku R. Frodymy.


Cmentarz nr 75 - Szymbark Folwark

Projektował Hans Mayr. Pochowano na nim prawdopodobnie (brak dokładnych danych) 32 żołnierzy, w tym 4 rosyjskich. Centralnym elementem cmentarza jest prosty krzyż z belek stojący na tle rozłożystej lipy (zarówno krzyż jak i lipa były tu już wcześniej od cmentarza, na krzyżu znajdowała się postać Chrystusa w formie rzeźby lub namalowana na blasze - obecnie brak). Obiekt jest w bardzo dobrym stanie - zachowało się nawet brukowanie małymi kamykami ścieżki na osi bramy. Wszystkie krzyże stoją , często umajone kwiatami przy okazji różnych rocznic, czy świąt. Na terenie cmentarza znajdują się 2 ciekawostki. Pierwsza z nich to nagrobek wykonany z głazu, z wygładzoną częścią czołową i wykutym napisem "L.Hauer", stojący po prawej stronie od wejścia, jakby "w nogach" mogiły z typowym żeliwnym krzyżem i zakłócający symetrię obiektu. Druga z nich to dość tajemniczy napis "PWP 1916 r" wykuty na jednym z kamieni w murze (wewnątrz, po lewej w części muru załamanej do środka). Nie można minąć tego obiektu gdyż leży przy samej drodze Gorlice-N.Sącz. Z drogi doprowadza do furtki kilka stopni.